A A A K K K
для людей із порушенням зору
Вчорайшенська громада
Житомирська область, Бердичівський район

Реєстратори по Вчорайшенській сільській територіальній громаді реєстру надавачів соціальних послуг

Дата: 09.06.2023 16:12
Кількість переглядів: 129

Структурним підрозділам з питань соціального захисту населення (далі - реєстратори), які  забезпечують збір та узагальнення інформації у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці щодо надавачів соціальних послуг, а також надавачам соціальних послуг більше не потрібно подавати таку інформацію до Міністерства соціальної політики України. 

Відтепер реєстратори з використанням програмних засобів Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (ЄІССС) самостійно здійснюють внесення інформації про надавачів соціальних послуг до розділу про надавачів соціальних послуг Реєстру.

https://www.msp.gov.ua/content/reestr-nadavachiv-socialnih-poslug.html

Суб’єкт реєстрації – Вчорайшенськатериторіальна громада (відділ «ЦНАП» та КУ «ЦНСП»).

Реєстратори– Тараскіна Руслана Олександрівна – завідувач відділення соціальних послуг за місцем проживання; Джаман Юлія Вікторіна- спеціаліст І категорії відділу «ЦНАП»

Адреса прийому документів віднадавачів соціальнихпослуг для внесення до Реєстру:

вул. Велика Бердичівська, 2, с. Вчорайше,Бердичівського району, Житомирської області, 13610.

Реєстраторсприятименадавачамсоціальнихпослуг у провадженні  діяльності за умовиїхвідповідності критеріям діяльності надавачів соціальних послуг

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/185-2020-%25D0%25BF#Text затвердженим постановоюКабінетуМіністрівУкраїни в  3 березня 2020 р. № 185.

Перелік документів, які маютьподавати надавачі сосціальних послуг до реєстратора для внесення інформації до Реєстру визначено в Порядку формування, ведення та доступу до Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2021 року № 99  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/99-2021-%D0%BF#Text

Юридичні особи та фізичні особи - підприємці, щонадають соціальні послуги, обов’язково подають:

  • заяву надавача соціальних послуг за формою згідно з додатком 3 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/99-2021-%D0%BF#Text
  • перелік соціальних послуг, які має право надавати надавач соціальних послуг, їх зміст та обсяг, умови і порядок отримання за формою згідно з додатком 4 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/99-2021-%D0%BF#n177;
  • відомості про дату та результати здійсненого уповноваженими органами контролю за дотриманням надавачем соціальних послуг вимог, установлених законодавством про соціальні послуги (за наявності).

Юридичні особи та фізичні особи - підприємці крім документів/відомостей, за бажанням подають:

  • копії штатного розпису надавача соціальних послуг і трудових договорів з найманими працівниками;
  • копії документів про освіту, свідоцтва про підвищення кваліфікації (за наявності), атестацію, неформальне професійне навчання, фаховий рівень працівників;
  • копії посадових інструкцій працівників;
  • копії особистих медичних книжок працівників;
  • довідку територіального органу ДПС про відсутністьзаборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів);
  • копію документа, що підтверджує право власності на приміщення або на право користування приміщеннями, які будуть використовуватися для надання соціальних послуг;
  • висновок фахівця з питань технічного обстеження будівель і споруд, який має кваліфікаційний сертифікат, про відповідність приміщення ДБН В.2.2-40:2018 “Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення”. У разі наявності у зазначеному висновку інформації про неможливість повністю пристосувати об’єкти надавача для потреб осіб з інвалідністю додатково подається інформація засновника (власника) надавача за погодженням із громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю про забезпечення розумного пристосування відповідних об’єктів згідно з частиною другою https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/875-12#n248 статті 27 Закону України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”.

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора