Вчорайшенська громада
Житомирська область, Бердичівський район

рішення 16 сесії 8 скликання №1190

Дата: 30.12.2021 14:03
Кількість переглядів: 598

Фото без опису

                                                                                           

                                                                                     

                                                      У К Р А Ї Н А                                  

                                        Вчорайшенська сільська рада

                   

16 сесія                                                                                                                    VIII скликання

від 22 грудня 2021 року                                 № 1190

Про затверження бюджету

Вчорайшенської сільської

територіальної громади

на 2022 рік

(06547000000)

 код бюджету

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань бюджету, фінансів, промисловості та будівництва та заслухавши інформацію сільського голови Черешнюка О.М. та головного економіста Білецької Т.А., сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2022 рік:

1) доходи бюджету сільської територіальної громади у сумі 52173240 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету сільської територіальної громади 52043740 гривень та доходи спеціального фонду  бюджету сільської територіальної громади 129500  гривень згідно з додатком 1 до цього рішення.

2) видатки бюджету сільської територіальної громади у сумі 52173240 гривні, у тому числі видатки загального фонду бюджету сільської територіальної громади 52028815 гривень, видатки спеціального фонду бюджету  сільської територіальної громади 144425  гривень;

3) профіцит за загальним фондом бюджету сільської територіальної громади у сумі                14925 гривень, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку      (спеціального  фонду) згідно з додатком 2 до цього рішення;

4) дефіцит за спеціальним фондом бюджету сільської територіальної громади у сумі       14925гривень, джерелом покриття якого визначити надходження із загального фонду до бюджету розвитку  (спеціального фонду) згідно з додатком 2 до цього рішення;

5) оборотний залишок бюджетних коштів бюджету сільської територіальної громади у розмірі 26014 гривень, що становить 0,05 відсотка видатків загального фонду бюджету сільської територіальної громади, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним  розпорядникам коштів бюджету сільської територіальної громади на 2022 рік  в розрізі  відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2022 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

4. Надати право виконавчому комітету Вчорайшенської сільської ради,  у разі затвердження міжбюджетних трансфертів у державному та місцевих бюджетах  бюджету сільської територіальної громади вносити зміни до доходів/фінансування  та видатків бюджету сільської територіальної громади з наступним затвердженням сільською радою.

5. Затвердити розподіл витрат бюджету сільської територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі  7063781 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

6. Установити, що до доходів загального фонду бюджету сільської територіальної громади на 2022 рік належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101 Бюджетного кодексу України;

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету сільської територіальної громади на 2022 рік є:

1) у частині доходів - надходження, визначені пунктами 41, 6 частини 1 статті 69-1 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування - надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України.

 

8. Установити, що у 2022 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету сільської територіальної громади згідно з відповідними пунктами статей 69-1 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених статтями 89, 91 Бюджетного кодексу України, а кошти, отримані до спеціального фонду згідно з пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу України.

9. Визначити на 2022 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету сільської територіальної громади видатки загального фонду на:

  • оплату праці працівників бюджетних установ;
  • нарахування на заробітну плату;
  • придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
  • забезпечення продуктами харчування;
  • оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
  • соціальне забезпечення;
  • поточні трансферти місцевим бюджетам.

10. Надати право фінансовому відділу  Вчорайшенської сільської ради здійснювати в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету сільської територіальної громади на депозитах з урахуванням вимог статті 16 Бюджетного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 р. №6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних( депозитних) рахунках у банках» (зі змінами), з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

11. Надати право фінансовому відділу Вчорайшенської сільської  ради  отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету сільської територіальної громади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України № 1204 від 29.12.2010 р. «Про затвердження Порядку покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів» ( зі змінам)  та відповідно до статей 43,73 Бюджетного кодексу України.

12. Головним розпорядникам бюджетних коштів  бюджету сільської територіальної громади :

1) затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечити доступність  інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

  • здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2022 року;
  • оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) забезпечити взяття бюджетних зобов’язань та здійснення витрат бюджету;

5) затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань;

6) забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених головним розпорядникам бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

13.  Надати право  виконавчому комітету Вчорайшенської сільської ради  приймати рішення у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених головному розпоряднику бюджетних коштів, щодо перерозподілу видатків бюджету, а також збільшення обсягу видатків розвитку за рахунок зменшення обсягу інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету), за погодженням з постійною комісією Вчорайшенської сільської ради з питань бюджету, фінансів, промисловості та будівництва відповідно до частини 8 статті 23 Бюджетного кодексу України та у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

14. Рішення набирає чинності з 01.01.2022 року.

15. Додатки 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

16. Виконавчому комітету Вчорайшенської сільської ради  подати оголошення в  газеті «Ружинська земля» про оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України  на офіційному сайті Вчорайшенської сільської ТГ.

17. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, промисловості та будівництва.

Сільський  голова                                                                        Олександр  ЧЕРЕШНЮК

 

      Додаток №1  
      До рішення 16 сесії Вчорайшенської сільської ради  
       від 22.12.2021р. № 1190  
         
ДОХОДИ  
місцевого бюджету на 2022 рік  
06547000000            
(код бюджету)            
            (грн.)  
Код Найменування згідно
 з Класифікацією доходів бюджету
Усього Загальний
фонд
Спеціальний фонд  
усього у тому числі
бюджет
розвитку
 
1 2 3 4 5 6  
10000000 Податкові надходження   31 111 800,00 31 106 100,00 5 700,00 0,00  
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості   17 712 000,00 17 712 000,00 0,00 0,00  
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 17 712 000,00 17 712 000,00 0,00 0,00  
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 8 618 000,00 8 618 000,00 0,00 0,00  
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 8 855 000,00 8 855 000,00 0,00 0,00  
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 239 000,00 239 000,00 0,00 0,00  
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 151 800,00 151 800,00 0,00 0,00  
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 149 600,00 149 600,00 0,00 0,00  
13010100 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування 39 600,00 39 600,00 0,00 0,00  
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) 110 000,00 110 000,00 0,00 0,00  
13030000 Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення 2 200,00 2 200,00 0,00 0,00  
13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення 2 200,00 2 200,00 0,00 0,00  
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   140 600,00 140 600,00 0,00 0,00  
14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) 7 500,00 7 500,00 0,00 0,00  
14021900 Пальне 7 500,00 7 500,00 0,00 0,00  
14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)  26 100,00 26 100,00 0,00 0,00  
14031900 Пальне 26 100,00 26 100,00 0,00 0,00  
14040000 Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 107 000,00 107 000,00 0,00 0,00  
18000000 Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України 13 101 700,00 13 101 700,00 0,00 0,00  
18010000 Податок на майно 4 214 700,00 4 214 700,00 0,00 0,00  
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 7 700,00 7 700,00 0,00 0,00  
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00  
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений  юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 239 000,00 239 000,00 0,00 0,00  
18010500 Земельний податок з юридичних осіб 357 000,00 357 000,00 0,00 0,00  
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 2 146 000,00 2 146 000,00 0,00 0,00  
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 880 000,00 880 000,00 0,00 0,00  
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 530 000,00 530 000,00 0,00 0,00  
18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00  
18050000 Єдиний податок   8 887 000,00 8 887 000,00 0,00 0,00  
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  67 000,00 67 000,00 0,00 0,00  
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  2 390 000,00 2 390 000,00 0,00 0,00  
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,  у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 6 430 000,00 6 430 000,00 0,00 0,00  
19000000 Інші податки та збори  5 700,00 0,00 5 700,00 0,00  
19010000 Екологічний податок  5 700,00 0,00 5 700,00 0,00  
19010100 Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00  
19010300 Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини  700,00 0,00 700,00 0,00  
20000000 Неподаткові надходження   132 000,00 8 200,00 123 800,00 0,00  
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   4 000,00 4 000,00 0,00 0,00  
21080000 Інші надходження   4 000,00 4 000,00 0,00 0,00  
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції  1 000,00 1 000,00 0,00 0,00  
21081700 Плата за встановлення земельного сервітуту 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00  
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  4 200,00 4 200,00 0,00 0,00  
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00  
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00  
22090000 Державне мито   3 200,00 3 200,00 0,00 0,00  
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   200,00 200,00 0,00 0,00  
22090400 Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України   3 000,00 3 000,00 0,00 0,00  
25000000 Власні надходження бюджетних установ   123 800,00 0,00 123 800,00 0,00  
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством  123 800,00 0,00 123 800,00 0,00  
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  105 000,00 0,00 105 000,00 0,00  
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» 18 800,00 0,00 18 800,00 0,00  
  Усього доходів
(без урахування міжбюджетних трансфертів)
31 243 800,00 31 114 300,00 129 500,00 0,00  
40000000 Офіційні трансферти   20 929 440,00 20 929 440,00 0,00 0,00  
41000000 Від органів державного управління   20 929 440,00 20 929 440,00 0,00 0,00  
41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 4 092 200,00 4 092 200,00 0,00 0,00  
41020100 Базова дотація 3 942 100,00 3 942 100,00 0,00 0,00  
41021100 Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів 150 100,00 150 100,00 0,00 0,00  
41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 16 775 500,00 16 775 500,00 0,00 0,00  
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 16 775 500,00 16 775 500,00 0,00 0,00  
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 61 740,00 61 740,00 0,00 0,00  
41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 58 340,00 58 340,00 0,00 0,00  
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 3 400,00 3 400,00 0,00 0,00  
Х Разом доходів 52 173 240,00 52 043 740,00 129 500,00 0,00  
  Секретар сільської ради
                        Додаток №3
                        До рішення 16 сесії Вчорайшенської сільської ради
                         від 22.12.2021р. № 1190
                         
РОЗПОДІЛ
видатків місцевого бюджету на 2022 рік
06547000000                          
(код бюджету)                          
                                (грн.)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування
головного розпорядника коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця, найменування бюджетної
програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
усього видатки споживання з них видатки
розвитку
усього у тому числі бюджет розвитку видатки споживання з них видатки
розвитку
оплата
праці
комунальні послуги та енергоносії оплата
праці
комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0100000     Вчорайшенська сільська рада 18 684 857,00 18 226 268,00 7 466 486,00 2 193 081,00 458 589,00 24 500,00 0,00 24 500,00 0,00 0,00 0,00 18 709 357,00
0110000     Вчорайшенська сільська рада 18 684 857,00 18 226 268,00 7 466 486,00 2 193 081,00 458 589,00 24 500,00 0,00 24 500,00 0,00 0,00 0,00 18 709 357,00
  0100   ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 9 376 881,00 9 376 881,00 5 970 094,00 1 058 365,00 0,00 18 800,00 0,00 18 800,00 0,00 0,00 0,00 9 395 681,00
0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 9 224 881,00 9 224 881,00 5 970 094,00 1 058 365,00 0,00 18 800,00 0,00 18 800,00 0,00 0,00 0,00 9 243 681,00
0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 152 000,00 152 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152 000,00
  2000   ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 2 520 146,00 2 520 146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 520 146,00
0112111 2111 0726 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 2 520 146,00 2 520 146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 520 146,00
  3000   СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 2 319 558,00 2 319 558,00 1 496 392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 319 558,00
0113032 3032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку 4 800,00 4 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 800,00
0113033 3033 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 35 300,00 35 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 300,00
0113035 3035 1070 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 105 600,00 105 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105 600,00
0113050 3050 1070 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 15 900,00 15 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 900,00
0113104 3104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 1 652 723,00 1 652 723,00 1 360 936,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 652 723,00
0113112 3112 1040 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту 28 850,00 28 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 850,00
0113121 3121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб  173 260,00 173 260,00 135 456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173 260,00
0113160 3160 1010 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 35 976,00 35 976,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 976,00
0113180 3180 1060 Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг 16 149,00 16 149,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 149,00
0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 251 000,00 251 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251 000,00
  6000   ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 2 224 077,00 1 765 488,00 0,00 1 134 716,00 458 589,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 224 077,00
0116013 6013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 266 805,00 0,00 0,00 0,00 266 805,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266 805,00
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 1 957 272,00 1 765 488,00 0,00 1 134 716,00 191 784,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 957 272,00
  7000   ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 2 244 195,00 2 244 195,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 244 195,00
0117130 7130 0421 Здійснення  заходів із землеустрою 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00
0117461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 1 844 195,00 1 844 195,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 844 195,00
0117693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00
  8000   ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 700,00 0,00 5 700,00 0,00 0,00 0,00 5 700,00
0118311 8311 0511 Охорона та раціональне використання природних ресурсів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 700,00 0,00 5 700,00 0,00 0,00 0,00 5 700,00
0600000     Відділ освіти, культури, молоді, туризму та спорту Вчорайшенської сільської ради 32 338 993,00 32 338 993,00 23 979 879,00 1 273 508,00 0,00 119 925,00 14 925,00 105 000,00 0,00 0,00 14 925,00 32 458 918,00
0610000     Відділ освіти, культури, молоді, туризму та спорту Вчорайшенської сільської ради 32 338 993,00 32 338 993,00 23 979 879,00 1 273 508,00 0,00 119 925,00 14 925,00 105 000,00 0,00 0,00 14 925,00 32 458 918,00
  0100   ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 1 653 289,00 1 653 289,00 1 332 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 653 289,00
0610160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 1 651 289,00 1 651 289,00 1 332 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 651 289,00
0610180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00
  1000   ОСВІТА 29 209 904,00 29 209 904,00 21 636 305,00 1 239 700,00 0,00 119 925,00 14 925,00 105 000,00 0,00 0,00 14 925,00 29 329 829,00
0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 4 655 507,00 4 655 507,00 2 995 234,00 559 800,00 0,00 90 000,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 4 745 507,00
0611021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 7 733 672,00 7 733 672,00 4 855 075,00 679 900,00 0,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 7 748 672,00
0611031 1031 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 16 775 500,00 16 775 500,00 13 750 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 775 500,00
0611142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 1 810,00 1 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 810,00
0611200 1200 0990 Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 43 415,00 43 415,00 35 586,00 0,00 0,00 14 925,00 14 925,00 0,00 0,00 0,00 14 925,00 58 340,00
  4000   КУЛЬТУРА I МИСТЕЦТВО 1 475 800,00 1 475 800,00 1 011 370,00 33 808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 475 800,00
0614030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 480 145,00 480 145,00 314 701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480 145,00
0614060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 995 655,00 995 655,00 696 669,00 33 808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 995 655,00
0900000     Служба у справах дітей Вчорайшенської сільської ради 224 588,00 224 588,00 165 000,00 2 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224 588,00
0910000     Служба у справах дітей Вчорайшенської сільської ради 224 588,00 224 588,00 165 000,00 2 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224 588,00
  0100   ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 224 588,00 224 588,00 165 000,00 2 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224 588,00
0910160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 224 588,00 224 588,00 165 000,00 2 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224 588,00
3700000     Фінансовий відділ Вчорайшенської сільської ради 780 377,00 780 377,00 452 940,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 780 377,00
3710000     Фінансовий відділ Вчорайшенської сільської ради 780 377,00 780 377,00 452 940,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 780 377,00
  0100   ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 589 987,00 589 987,00 452 940,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 589 987,00
3710160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 589 987,00 589 987,00 452 940,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 589 987,00
  9000   МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ 190 390,00 190 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190 390,00
3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 190 390,00 190 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190 390,00
X X X УСЬОГО 52 028 815,00 51 570 226,00 32 064 305,00 3 469 589,00 458 589,00 144 425,00 14 925,00 129 500,00 0,00 0,00 14 925,00 52 173 240,00
    Секретар сільської ради   Гурко С.В    
 

Гурко С.В

 

 

 

 
      Додаток №2  
      До рішення 16 сесії Вчорайшенської сільської ради  
       від 22.12.2021р. № 1190  
         
ФІНАНСУВАННЯ  
місцевого бюджету на 2022 рік  
06547000000            
(код бюджету)            
            (грн.)  
Код Найменування згідно
з Класифікацією фінансування бюджету
Усього Загальний
фонд
Спеціальний фонд  
усього у тому числі
бюджет
розвитку
 
1 2 3 4 5 6  
Фінансування за типом кредитора  
200000 Внутрішнє фінансування 0,00 -14 925,00 14 925,00 14 925,00  
203000 Інше внутрішнє фінансування 0,00 0,00 0,00 0,00  
203410 Одержано 0,00 0,00 0,00 0,00  
203420 Повернено 0,00 0,00 0,00 0,00  
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 0,00 -14 925,00 14 925,00 14 925,00  
208100 На початок періоду 26 014,00 26 014,00 0,00 0,00  
208200 На кінець періоду 26 014,00 26 014,00 0,00 0,00  
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,00 -14 925,00 14 925,00 14 925,00  
X Загальне фінансування 0,00 -14 925,00 14 925,00 14 925,00  
Фінансування за типом боргового зобов’язання  
600000 Фінансування за активними операціями 0,00 -14 925,00 14 925,00 14 925,00  
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 0,00 -14 925,00 14 925,00 14 925,00  
602100 На початок періоду 26 014,00 26 014,00 0,00 0,00  
602200 На кінець періоду 26 014,00 26 014,00 0,00 0,00  
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,00 -14 925,00 14 925,00 14 925,00  
603000 Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку 0,00 0,00 0,00 0,00  
X Загальне фінансування 0,00 -14 925,00 14 925,00 14 925,00  
  Секретар сільської ради  

Гурко С.В

 

 

 
          Додаток №5
          До рішення 16 сесії Вчорайшенської сільської ради
           від 22.12.2021р. № 1190
           
Міжбюджетні трансферти на 2022 рік
06547000000
        (код бюджету)    
  1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів
              (грн.)
  Код Класифікації доходу бюджету /
Код бюджету
Найменування трансферту /
Найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту
Усього
  1 2 3
  І. Трансферти до загального фонду бюджету
  41020100 Базова дотація 3 942 100,00
  99000000000 Державний бюджет України 3 942 100,00
  41021100 Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів 150 100,00
  06100000000 Обласний бюджет Житомирської області 150 100,00
  41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 16 775 500,00
  99000000000 Державний бюджет України 16 775 500,00
  41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 58 340,00
  06100000000 Обласний бюджет Житомирської області 58 340,00
  41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 3 400,00
  06100000000 Обласний бюджет Житомирської області 3 400,00
  ІІ. Трансферти до спеціального фонду бюджету
  Х УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі: 20 929 440,00
  Х загальний фонд 20 929 440,00
  Х спеціальний фонд 0,00
  2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам
              (грн.)
  Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету /
Код бюджету
Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Найменування трансферту /
Найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту
Усього
  1 2 3 4
  І. Трансферти із загального фонду бюджету
  3719770 9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 190 390,00
  06100000000   Обласний бюджет Житомирської області 31 390,00
  06547000000   Бюджет Вчорайшенської сільської територіальної громади 159 000,00
  ІІ. Трансферти із спеціального фонду бюджету
  Х УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі: 190 390,00
  Х загальний фонд 190 390,00
  Х спеціальний фонд 0,00
    Секретар сільської ради   Гурко С.В
   

 

              Додаток №7
              До рішення 16 сесії Вчорайшенської сільської ради
               від 22.12.2021р. № 1190
               
Розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2022 році
06547000000                  
(код бюджету)                  
                      (грн.)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування
головного розпорядника коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця, найменування бюджетної
програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету
Найменування
місцевої/регіональної програми
Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0100000     Вчорайшенська сільська рада     7 063 781,00 7 063 781,00 0,00 0,00
0110000     Вчорайшенська сільська рада     7 063 781,00 7 063 781,00 0,00 0,00
  2000   ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я     2 520 146,00 2 520 146,00 0,00 0,00
0112111 2111 0726 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги     2 520 146,00 2 520 146,00 0,00 0,00
        Програма надання медисних послуг з первинної медичної допомоги населенню Вчорайшенської сільської територіальної громади на 2021-2023 роки Рішення сесії № 330 від 02.04.2021р. 2 520 146,00 2 520 146,00 0,00 0,00
  3000   СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ     2 319 558,00 2 319 558,00 0,00 0,00
0113032 3032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку     4 800,00 4 800,00 0,00 0,00
        Програма забезпечення пільгами окремих категорій громадян на 2019-2023 роки Рішення №118 сесії сільської ради 8 скликання від 22.12.2020р. 4 800,00 4 800,00 0,00 0,00
0113033 3033 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян     35 300,00 35 300,00 0,00 0,00
        Сільська програма забезпечення пільгами на проїзд  автомобільним транспортом окремих категорій населення на 2021-2023 роки Рішення №118 сесії сільської ради 8 скликання від 22.12.2020р. 35 300,00 35 300,00 0,00 0,00
0113035 3035 1070 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті     105 600,00 105 600,00 0,00 0,00
        Програма підтримки соціально незахищених верств населення сіл Вчорайшенської сільської ради на 2019-2023 роки Рішення №118 сесії сільської ради 8 скликання від 22.12.2020р. 105 600,00 105 600,00 0,00 0,00
0113050 3050 1070 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи     15 900,00 15 900,00 0,00 0,00
        Сільська програма щодо соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи Вчорашенської об'єднаної територіальної громади на 2019-2023 роки Рішення №118 сесії сільської ради 8 скликання від 22.12.2020р. 15 900,00 15 900,00 0,00 0,00
0113104 3104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю     1 652 723,00 1 652 723,00 0,00 0,00
        Програма підтримки соціально незахищених верств населення сіл Вчорайшенської сільської ради на 2019-2023 роки Рішення №118 сесії сільської ради 8 скликання від 22.12.2020р. 1 652 723,00 1 652 723,00 0,00 0,00
0113112 3112 1040 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту     28 850,00 28 850,00 0,00 0,00
        Програма надання поворотної фінансової допомоги ( резервних коштів), що виплачується патронатним вихователям до моменту отримання державної соціальної допомоги на 2022-2024 роки Рішення сесії № 1199 від 22.12.2021р.є 28 850,00 28 850,00 0,00 0,00
0113121 3121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб      173 260,00 173 260,00 0,00 0,00
        Сільська цільова програма підтримки сім'ї ,забезпечення гендерної рівності на 2022 - 2024 роки Рішення сесії № 1199 від 22.12.2021р. 173 260,00 173 260,00 0,00 0,00
0113160 3160 1010 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги     35 976,00 35 976,00 0,00 0,00
        Програма здійснення компенсаційних виплат фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям інвалідам, хворим, які не здатні на самообслуговування і потребують сторонньої допомоги на 2019-2023 роки Рішення №118 сесії сільської ради 8 скликання від 22.12.2020р. 35 976,00 35 976,00 0,00 0,00
0113180 3180 1060 Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг     16 149,00 16 149,00 0,00 0,00
        Програма підтримки соціально незахищених верств населення сіл Вчорайшенської сільської ради на 2019-2023 роки Рішення №118 сесії сільської ради 8 скликання від 22.12.2020р. 16 149,00 16 149,00 0,00 0,00
0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення     251 000,00 251 000,00 0,00 0,00
        Програма підтримки соціально незахищених верств населення сіл Вчорайшенської сільської ради на 2019-2023 роки Рішення №118 сесії сільської ради 8 скликання від 22.12.2020р. 251 000,00 251 000,00 0,00 0,00
  6000   ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО     2 224 077,00 2 224 077,00 0,00 0,00
0116013 6013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства     266 805,00 266 805,00 0,00 0,00
         Програма  "Питна вода" на 2019-2023 роки Рішення №118 сесії сільської ради 8 скликання від 22.12.2020р. 266 805,00 266 805,00 0,00 0,00
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів     1 957 272,00 1 957 272,00 0,00 0,00
        Програма поводження з твердими побутовими відходами на території Вчорайшенської сільської ради на 2019-2023 роки Рішення №118 сесії сільської ради 8 скликання від 22.12.2020р. 1 957 272,00 1 957 272,00 0,00 0,00
X X X УСЬОГО X X 7 063 781,00 7 063 781,00 0,00 0,00
    Секретар сільської ради Гурко С.В      
         

« повернутися