A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Вчорайшенська громада
Житомирська область, Бердичівський район

СТАТУТ Комунального підприємства «Вчорайшенське»

1. Загальні положення

           1.1.КОМУНАЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «Вчорайшенське» Ружинського району Житомирської області Вчорайшенської сільської ради (далі по тексту – Підприємство) є комунальним, унітарним, комерційним підприємством, що засноване на майні, що є  спільною власністю територіальної громади Вчорайшенської сільської ради  і діє у відповідності до Конституції України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України та інших законодавчих актів України.

          1.2.Засновником Підприємства є Вчорайшенська сільська рада(далі - Засновник), код ЄДРПОУ 04344788, місце знаходження: 13610, Житомирська  область, Ружинський район, с. Вчорайше, вулиця Бердичівська, яка представляє спільні інтереси територіальної громади Вчорайшенської об’єднаної територіальної громади.  .

           1.3. Підприємство здійснює свою діяльність на засадах господарської самостійності, госпрозрахунку, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків  України,  печатку зі своїм найменуванням, кутові штампи та інші реквізити

           1.4. Підприємство може мати вивіску встановленого зразка зі своїм найменуванням, власну символіку, прапор, герб, інші атрибути.

           1.5. Підприємство має право створювати філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, що не є юридичними особами, які діють на підставі затверджених Підприємством Положень про них. Функції, права та обов’язки структурних підрозділів Підприємства визначаються положеннями про них, які затверджуються керівником в порядку, встановленому цим Статутом.

            1.6. Підприємство щорічно планує діяльність і визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на послуги, які надає, та необхідності забезпечення виробничого і соціального розвитку Підприємства, підвищення прибутку.

Розподіл прибутку проводиться після відрахування відповідних податків та обов’язкових платежів до бюджету.

           1.7. Найменування  Підприємства:

            1). Повне :   КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО „Вчорайшенське” Ружинського району Житомирської  області Вчорайшенської сільської ради

            2). Скорочене :  КП „Вчорайшенське”

           1.8. Юридична адреса підприємства: 13610, Україна, Житомирська область, Ружинський район,с. Вчорайше, вулиця Бердичівська

           1.9. У своїй діяльності Підприємство керується Конституцією України, Господарським та Цивільним кодексами України, законами України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами та розпорядженнями  Кабінету Міністрів України, іншими законодавчими та нормативними актами, рішеннями Засновника, актами органів місцевого самоврядування, розпорядженнями сільського голови, а також цим Статутом.

Завантажити повну версію статута

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора